Joan edukira

Hirugarren plangintza-zikloaren Plan Hidrologikoa (2022-2027)

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa da demarkazioan  uraren arloko helburuak lortzeko tresna nagusia.

Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 7ko Ebazpenaren bidez (leiho berri batean irekitzen da), 6 hilabetez jendaurrean jarriizen  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren hirugarren plangintza-zikloari (2022-2027) dagokion Plan Hidrologikoa berrikusteko proiektuaren proposamena, Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan.

Proposamen hori elkarrekin egin zuten Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, demarkazio honetako administrazio hidrauliko eskudunek, eta demarkazio osoari zegokion. Hala ere, ebazpen horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-zatiari soilik eragiten zion, hau da, barne-arroei.

Kontsulta publikoko aldiaren ondoren, kontsultaren eta parte-hartze publikoaren ondoriozko ekarpen guztiak aztertu ziren, eta egokitzat jo zirenak Plan Proiektuaren Proposamenean sartu ziren.

2022ko uztailaren 26an, Euskadiko Gobernu Kontseiluak Plan Hidrologikoaren Proiektu Proposamena onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eskumenen esparruan, eta demarkazioko Koordinaziorako Kide Anitzeko Organoari bidali zion. 2022ko urriaren 6an, organo horrek Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren Proiektuaren Proposamena onartu zuen, eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministeriora bidali zuen, indarrean dagoen araudiaren arabera Gobernuak onar dezan.

Jarraian, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2022-2027 Plan Hidrologikoaren Proiektuaren bertsioa aurkezten da, Uraren Kontseilu Nazionalak 2022ko azaroaren 29an txostena egin zezan.

Agiriak

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren dokumentuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuan.

P.H.-U.A.K.P.-L.E.P. agirien Ingurumen-adierazpen estrategikoaren ebazpena (PDF, 268 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Gainera, Plan Hidrologikoa berrikusteko proiektuaren informazio geografikoa kontsultatzeko aukera ematen duen bisorea prestatu da. 

2022-2027 ziklo hidrologikoaren bisorea sarrera 

Azken aldaketako data: