Joan edukira

  Plangintza hidrologikoa

  2006/118/EE Zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, abenduaren 12koa, lurpeko urak kutsaduratik eta narriaduratik babesteko. Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  2000/60/EE Zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, Uraren politikaren arloan jarduteko europar esparrua ezartzen duena. Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  10/2001 Legea, uztailaren 5ekoa, Estatuko Plan Hidrologikoari buruzkoa. Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  35/2023 Errege Dekretuaurtarrilaren 24koa, Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivirreko, Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoen Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen duena.

  29/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa; aldatzen dituena: Demarkazio hidrografikoen lurralde-esparrua zehazten duen otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua eta arro-organismoen eta plan hidrologikoen lurralde-esparruak zehazten dituen maiatzaren 8ko 650/1987 Errege Dekretua.

  907/2007 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, Plangintza Hidrologikoari buruzko Erregelamendua onartzen duena. Testu kontsolidatua

  125/2007 Errege Dekretua, otsailaren 2koa, Demarkazio hidrografikoen lurralde-esparrua zehazten duena. Testu kontsolidatua

  927/1988 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, Uraren Administrazio Publiko eta Plangintza Hidrologikoari buruzko Erregelamendua, Uren Legearen II eta III Tituluak garatzen dituena. Testu kontsolidatua

  650/1987 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa Arro-organismoen eta plan hidrologikoen lurralde-esparruak zehazten dituena. Testu kontsolidatua

  1266/2015/AAA agindua, ekainaren 25koa, Presa Handiak arautzeko Batzordea sortzeko dena eta haren osaketa eta funtzioak zehaztera datorrena

  ARM/2656/2008 agindua, de irailaren 10koa, plangintza hidrologikoaren instrukzioa onartzen duena.

  ALDAKETAK

  • ARM/1195/2011 agindua, maiatzaren 11koa, Plangintza Hidrologikorako Jarraibidea onartzen duen irailaren 10ko ARM/2656/2008 Agindua aldatzen duena.

  HUTSEN ZUZENKETA

  MAM/698/2007, martxoaren 21ekoa, alerta egoeratan eta etorri daitekeen lehorte baten aurrean jardun ahal izateko plan bereziak onartzen dituena, barne arroetako plan hidrologikoen eremuetan.

  Ur Konfederazioa eta Uraren Euskal Agentziaren arteko hitzarmena, 2012ko uztailaren 18koa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako zatian plangintza hidrologikoa eta uraren kudeaketa koordinatzeko

  33/2003 Dekretua, otsailaren 18koa; honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua sortu, eta EAEko barneko arroen Plan Hidrologikoa izapidetzeko prozedura arautzen da. Dekretu honen 4. artikulua da soilik indarrean dagoena; beste guztia abenduaren 4ko 222/2007 Errege Dekretuaren bitartez indargabetua geratu zen.