Joan edukira

  Ur baliabide eta erabileren kudeaketa

  Kontsumoak bere erabileraren, ustiapen sistema edo ur masaren, eta baliabidearen jatorriaren arabera sailkatuak.2020 (leiho berri batean irekitzen da)

  Maila piezometriko eta ur-emaria kalkulatzeko sarearen datu eguneratuak. (leiho berri batean irekitzen da)

  Lurrazaleko ur masen egoera fisiko-kimikoaren kontrolerako sareen datuak. (leiho berri batean irekitzen da)

  Lurpeko ur masen egoera kimikoaren kontrolerako sareen datuak. (leiho berri batean irekitzen da)

  Lurrazaleko ur masen egoera zehazteko adierazle biologikoen datuak. (leiho berri batean irekitzen da)

  Lurrazaleko ur masen egoera zehazteko adierazle hidromorfologikoen datuak. (leiho berri batean irekitzen da)

  Uraren kalitatearen araudian eman diren urraketak.

  Uraren Euskal Agentziak urtero uraren kalitatearen jarraipena egiten du honako helburu hauekin: Dagokion barrutiko ur-masen egoeraren ikuspegi koherentea eta osoa lortzea, ingurumen-helburuen betetze-maila zehaztea (eta horietan eman daitezkeen urraketak), eta, azkenik, Plan Hidrologikoaren neurriak ezartzeko programen eraginkortasuna ezagutzea.

  Ezarritako emari erregimenean urtean zehar eman diren urraketak.

  Jabari publikoaren mugaketaren inguruko programaren urteroko emaitzak.

  Ibaiertzen lehengoratzen programaren barruan egin diren ekintzak (leiho berri batean irekitzen da) Kantauri Ekialdeko Demarkazioko Plan Hidrologikoaren Neurrien Programan (PDF, 8 MB Euskaraz)  (leiho berri batean irekitzen da)ere hainbat ekintza aurki daitezke ibilgu eta ibaiertzen mantenimendurako 2022 eta 2027era begira, eragin hidromorfologikoei dagokion arloan.

  Demarkazioko azpiegitura urtarren mantentze egoeraren inguruko azterlanak.

  Ibaietan dauden oztopoen edota zaharkitutako azpiegituren eraispenaren inguruko informazioa. 

  Ur-Erregistroari buruzko informazioaren eguneraketa

  • 2014 Jaitsi PDFa(PDF, 254 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 57.5 KB)
  • 2015 Jaitsi PDFa(PDF, 226 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 58.5 KB)
  • 2016 Jaitsi PDFa(PDF, 219 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 55.4 KB)
  • 2017 Jaitsi PDFa(PDF, 228 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 56 KB)

  Oharra: Informazio hau era automatizatuan eskaintzeko lanean gabiltza. 

  Ur pribatuen katalogoari buruzko informazioaren eguneraketa

  • 2014 Jaitsi PDFa (PDF, 198 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 52.95 KB)
  • 2015 Jaitsi PDFa (PDF, 220 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 54.59 KB)
  • 2016 Jaitsi PDFa (PDF, 207 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 53.71 KB)
  • 2017 Jaitsi PDFa (PDF, 207 KB) Jaitsi excel-a (XLSX, 53.83 KB)

  Oharra: Informazio hau era automatizatuan eskaintzeko lanean gabiltza. 

  Emakida berrietarako eskaerak 

  • 2014 Jaitsi PDFa (PDF, 201 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 85.0 KB)
  • 2015 Jaitsi PDFa (PDF, 198 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 78.0 KB)
  • 2016 Jaitsi PDFa (PDF, 199 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 78.5 KB)
  • 2017 Jaitsi PDFa (PDF, 200 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 78.5 KB)
  • 2018 Jaitsi PDFa (PDF, 348 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 80.0 KB)
  • 2019 Jaitsi PDFa (PDF, 230 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 57.0 KB)
  • 2019 Jaitsi PDFa (PDF, 230 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 57.0 KB)
  • 2020 Jaitsi PDFa (PDF, 342 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 62.6 KB)
  • 2021 Jaitsi PDFa (PDF, 416 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 30.4 KB)
  • 2022 Jaitsi PDFa (PDF, 615 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 54.4 KB)

  Ur masa bakoitzeko dauden aprobetxamenduak, bai indarrean, bai berraztertze edo izapide prozesuan

  • 2014 Jaitsi PDFa (PDF, 4 MB)   Jaitsi excel-a (XLSX, 346.2 KB)
  • 2015 Jaitsi PDFa (PDF, 4 MB)   Jaitsi excel-a  (XLS, 908.5 KB)
  • 2018 Jaitsi PDFa (PDF, 4 MB)   Jaitsi excel-a  (XLS, 919.0 KB)
  • 2019 Jaitsi PDFa (PDF, 11 MB) Jaitsi excel-a  (XLS, 352.0 KB)
  • 2020 Jaitsi PDFa (PDF, 11 MB) Jaitsi excel-a  (XLS, 352.0 KB)
  • 2021 Descargar pdf (PDF, 384 KB)  Descarga excel (XLS, 61.9 KB)
  • 2022 Jaitsi PDFa (PDF, 619 KB) Jaitsi excel-a  (XLS, 56.12 KB)

  Oharra: 2016 eta 2017an informazio hau guztia jasotzen duen datu basearen berrikuste eta eguneratzea egin zen. Horregatik ezin dira urte horietako datuak eskaini

  Ur Eskubideen lagapenaren erregistroa: 2021an ez da egon 

  Isurketa errolda (leiho berri batean irekitzen da)

  Zehapen prozesuen izapide eta ebazpenen estatistikak eta zehapen erregimenetatik lortutako diru-sarrera:

  • 2012  (PDF, 43 KB),  Jaitsi excel-a (XLS, 59.0 KB)
  • 2013  (PDF, 204 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 77.5 KB)
  • 2014  (PDF, 128 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 78.5 KB)
  • 2015  (PDF, 213 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 79.0 KB)
  • 2016 (PDF, 182 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 80.0 KB)
  • 2017 (PDF, 155 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 97.0 KB)
  • 2018 (PDF, 511 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 97.0 KB)
  • 2019 (PDF, 219 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 57.0 KB)
  • 2020  (PDF, 116 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 64.4 KB)
  • 2021  (PDF, 531 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 32.7 KB)
  • 2022  (PDF, 648 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 60.3 KB)
  • 2023  (PDF, 130 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 39.1 KB)

  Grafikak Jaitsi grafika Jaitsi grafika

  Uraren kutsadura esanguratsua, hildako arrainak edo ingurune hidrikoan beste motatako eraginak izan dituzten gertakariak. 

  • 2012 Jaitsi Pdfa (PDF, 54 KB),   Jaitsi excel-a (XLS, 229.84 KB)
  • 2013 Jaitsi Pdfa (PDF, 180 KB), Jaitsi excel-a (XLS, 230.59 KB)
  • 2014 Jaitsi Pdfa (PDF, 193 KB), Jaitsi excel-a (XLS, 233.12 KB)
  • 2015 Jaitsi Pdfa (PDF, 179 KB), Jaitsi excel-a (XLS, 231.26 KB)
  • 2016 Jaitsi Pdfa (PDF, 278 KB)  Jaitsi excel-a (XLS, 271.36 KB)
  • 2017 Jaitsi Pdfa (PDF, 196 KB)  Jaitsi excel-a (XLS, 201.54 KB)
  • 2018 Jaitsi Pdfa (PDF, 198 KB)  Jaitsi excel-a (XLS,355.43 KB)
  • 2019 Jaitsi Pdfa (PDF, 262 KB)  Jaitsi excel-a (XLSX, 77.43 KB)
  • 2020 Jaitsi Pdfa (PDF, 427 KB)  Jaitsi excel-a (XLSX, 81.17 KB)
  • 2021 Jaitsi Pdfa (PDF, 484 KB)  Jaitsi excel-a (XLSX, 77.38 KB)
  • 2022 Jaitsi Pdfa (PDF, 626 KB)  Jaitsi excel-a (XLSX, 90.39 KB)
  • 2023 Jaitsi Pdfa (PDF, 600 KB)  Jaitsi excel-a (XLSX, 88.66 KB)

  Grafikak Jaitsi grafika

  Isurketen inguruko albisteak (leiho berri batean irekitzen da)

  Demarkazioaren barruan ematen den uraren esparruko zuzentarau europarren betetze mailaren inguruko informazioa:

  Nitratoen Zuzentaraua 91/676/EBB

  Bainurako uren zuzentaraua (76/160/EBB)

  Hondakin uren zuzentaraua (91/271/EBB): Ondorengo txostenek Zuzentarau horren inguruan Europar Batasunari bidaltzen zaion informazioa laburbiltzen dute: 2013ko txostena (PDF, 51 KB); 2015 (PDF, 165 KB), 2017 (PDF, 203 KB), 2019 (PDF, 376 KB) (leiho berri batean irekitzen da), 2021 (PDF, 485 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Interes orokorreko proiektuen bideragarritasun ekonomiko, tekniko, sozial, eta ingurumen-bideragarritasunaren inguruko txostenak

  Informazio gehiago 

  Interes orokorrekoak izendatu diren obren onuradunek ordaindu beharko lituzketen kanon edo tasen inguruko azterlanak

  Informazioa txostenen 7. kapituluan aurkitu ahal izango da

  Informazio gehiago

  Azken aldaketako data: