Joan edukira

Lana

Momento honetan ez dago prozesurik irekita

Uraren Euskal Agentziarako proiektu eta lan hidraulikoak zuzentzeko 6 teknikari.

X Izen-emate epea: Amaituta

Epaimahaia

Uraren Euskal Agentziarako Uholde prebentzioko bi teknikari 

X Izen-emate epea: Amaituta

Epaimahaia

Uraren Euskal Agentziarako Lan hidraulikoen teknikari bat 

X Izen-emate epea: Amaituta

Epaimahaia

Jabari publikoa kudeatzeko hiru teknikari 

X Izen-emate epea: Amaituta

Ur-aprobetxamenduen arduraduna

X Amaituta

Lan-baimen arduraduna

X Amaituta

Lan hidraulikoen lau teknikari

X Amaituta

Uholde-prebentzioko bi teknikari.

X  Amaituta

Lanen baimen-arloko arduraduna.

X  Amaituta

Epaimahaia

Lan hidraulikoen proiektuak egiteko arloko arduraduna

X  Amaituta

Epaimahaia

Isurketa arloko arduraduna.

X  Amaituta

Epaimahaia

Uholde-prebentzioko arduraduna.

X  Amaituta

Epaimahaia

Kalitate teknikariaren lanpostua aldi baterako betetzeko hautapen-prozesua

X  Amaituta

Lan hidraulikoen teknikariaren lanpostua aldi baterako betetzeko hautapen-prozesua 

X  Amaituta

Ur ikuskarien lanpostua aldi baterako betetzeko lan-poltsa sortzeko hautapen-prozesua

X  Amaituta

Lan-poltsa: Proiektu eta lan hidraulikoak zuzentzeko teknikaria.

Lan-poltsa: Ur ikuskaria

Lan-poltsa: Lanen baimen-arloko arduraduna.

Lan-poltsa: Jabari publikoa kudeatzeko teknikaria

Lan-poltsa: Ur-aprobetxamenduen arduraduna

Lan-poltsa: Lan-baimen arduraduna

Lan-poltsa: Lan hidraulikoen proiektuak egiteko arloko arduraduna

Lan-poltsa: Isurketa arloko arduraduna.

Lan-poltsa: Uholde-prebentzioko arduraduna

Lan-poltsa: Kalitate teknikaria

Lan-poltsa: Lan hidraulikoen teknikari bat 

Lan-poltsa: Uholde prebentzioko bi teknikari 

Lan-poltsa: Lan hidraulikoen teknikaria

Lan-poltsa: Uholde-prebentzioko teknikaria

Azken aldaketako data:

Bilatu URAn