Joan edukira

    Informazio geografikoa. GIS bisorea

    Uraren Euskal Agentziak (URA) aurkezten du Espazio Datuen Azpiegitura (EDA), Euskadi mailan (GeoEuskadi). EDA hau, Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko informazio geografikoaren ezagutza eta kontsumoa erraztea xede duten datu, tresna eta zerbitzu multzo batez osatuta dago. URAk parte hartzen ingurune hidrikoari buruzko datuak argitaratzen.

    Espazio-datuen azpiegitura bat sortzeko ekimena, informazio geografikoaren gero eta kalitate eta kopuru handiagoaren zein informazio hori kudeatzeko tresna egokiak izateko beharraren ondorio da. EDA honen sorrera bultzatu duen beste alderdi bat informazio hori argitara emateko beharra izan da, bestelako administrazio, enpresa eta hiritarrek kontsumi dezaten.

    URAren IDEak eskainitako zerbitzuak honako hauek dira: