Joan edukira

  Hidrologia Plangintza

  Uraren arloko plangintzaren helburu orokorrak hiru ildotan sailka daitezke:

  • Ur-masen egoera ona lortzea, haien narriadura gehigarria saihestea eta uren kutsadura pixkanaka murriztea.
  • Ur-eskaerari erantzutea, hornidura-berme egokiarekin eta erabilera sozial eta ekonomikoen premien araberako kalitatearekin.
  • Uholdeen eta lehorteen nahi gabeko ondorioak arintzea.

  Eskumen banaketaren mapa hidrologia plangintzaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoa plangintza hidrologikoaren arloko hiru eskumen-eremutan banatzen da:

  • URAk eskumena du Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetik bakarrik iragaten diren arroetan. Arro horiei Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroak esaten zaie, eta Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren parte dira.
  • Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak autonomia-erkidego bat baino gehiago zeharkatzen duten eta Kantauri itsasoan itsasoratzen diren arroetan du eskumena. Horrek honako ibai hauei eragiten die: Bidasoa, Urumea, Oria, Nerbioi, Ibaizabal eta Cadagua (Kantauri Ekialdeko erkidegoarteko eremua); eta Aguera eta Karrantza (Kantauri Mendebaldea).
  •  Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, bestalde, eskumena du erkidego bat baino gehiago zeharkatzen duten eta Ebro ibaian isurtzen diren arroetan, hala nola: Omecillo, Baias, Zadorra, Inglares, Araia, Ega eta Errioxa ibaietan.

  Plangintza hidrologikoaren tresna nagusiak Plan Hidrologikoak, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak eta Lehorteen Plan Bereziak dira. Jarraian, Euskadin dauden planak aurkezten dira.