Joan edukira

  Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan hidrologikoaren jarraipena

  Uztailaren 6ko 907/2007 Errege Dekretuak, Hidrologia-Plangintzaren Erregelamendua onartzen duena, haren 87 eta 88. artikuluetan zehazten du administrazio hidraulikoek dagozkien Plan Hidrologikoen jarraipena egingo dutela.

  Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoaren 2022-2027 berrikuspenak,  35/2023 Errege Dekretuaren bitartez onartutakoa, bere araudiaren 73. artikuluan ( 35/2023 Errege Dekretuaren I. Eranskina) deskribatu egiten du jarraipen berezia izango dutela honako ezaugarri hauek:

  • Baliabide hidriko natural edo erabilgarrien bilakaera eta haien kalitatea
  • Ur-eskaeraren bilakaera
  • Emari ekologikoen erregimenaren betetze maila
  • Azaleko eta lurpeko ur masen egoera
  • Neurrien programen ezarpena eta haien eraginak

  Agiriak

  Azken aldaketako data: