Joan edukira

  Aurrekontuak

   

  ERAGIKETA ARRUNTAK 

  EURO

  ERAGIKETA ARRUNTAK 

  EURO

  1.  Pertsonal-Gastuak

  13.628.384

  2.  Zeharkako zergak

  7.307.722

  2.  Funtzionamendu gastuak

  12.140.259

  3.  Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak

  2.641.606

  3.  Gastu finantzarioak 

  0

  4.  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  15.819.315

  4.  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  0

  5.  Ondare-sarrerak

  0

  KAPITAL-ERAGIKETAK 

  EURO 

  KAPITAL-ERAGIKETAK

  EURO

  6.  Inbertsio errealak

  40.102.330

  6. Inbertsio errealen besterentzea

  0

  7.  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  365.386

  7.  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  40.467.716

  8.  Aktibo finantzarioen gehikuntza  

  0

  8.  Aktibo finantzarioen murrizketa 

  0

  9.  Pasibo finantzarioen murrizketa

  0

  9.  Pasibo finantzarioen gehikuntza

  0

  ZUZKIDURAK, GUZTIRA

  66.236.359

  BALIABIDEAK, GUZTIRA

  66.236.359

  Agiriak

  Aurrekontuaren jarraipena

  Aurrekontuaren informazio guztia honako web honetan

  ERAGIKETA ARRUNTAK 

  EURO

  ERAGIKETA ARRUNTAK 

  EURO

  1  Pertsonal-Gastuak

  12.241.060

  2  Zeharkako zergak

  6.089.768

  2  Funtzionamendu gastuak

  11.733.512

  3  Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak

  2.634.459

  3  Gastu finantzarioak 

  0

  4  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  15.250.345  

  4  Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  0

  5  Ondare-sarrerak

  0

  KAPITAL-ERAGIKETAK 

  EURO / EUROS

  KAPITAL-ERAGIKETAK

  EURO / EUROS

  6  Inbertsio errealak

  38.015.366

  6. Inbertsio errealen besterentzea

  0

  7  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  304.488

  7  Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak

  38.319.854

  8  Aktibo finantzarioen gehikuntza  

  0

  8  Aktibo finantzarioen murrizketa 

  0

  9  Pasibo finantzarioen murrizketa

  0

  9  Pasibo finantzarioen gehikuntza

  0

  ZUZKIDURAK, GUZTIRA

  62.294.426

  BALIABIDEAK, GUZTIRA

  62.294.426

  Agiriak

  Aurrekontuaren jarraipena

  Aurrekontuaren informazio guztia honako web honetan