Joan edukira

  Barrukoaldeko hezeguneen egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sarea. 2013/2014 Ziklo Hidrologikoa

  Xehetasunak

  2001 urteaz geroztik Uraren Euskal Agentziak "Euskal Autonomia Erkidegoko Barrualdeko Hezeguneen Kalitate Ekologikoaren Jarraipen Sarea" izeneko proiektua egiten du. Honako honetan, 2013/2014 ziklo hidrologikoan egindako lanak aurkezten dira.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Barrualdeko Hezeguneen Kalitate Ekologikoaren Jarraipen Sarea 2013/2014 ziklo hidrologikoan adierazle biologiko, fisikokimiko eta hidromorfologikoak aurreko zikloan bezala ebaluatu ditu.

  2013/2014 ziklo hidrologikoari dagokion txosten osoarekin batera egoeraren kalifikazioaren laburpena aurkezten da, lortutako emaitzetan eta berrikuspen metodologikoan egindakoetan oinarrituz

   Bilatu URAn