Euskadi.eus
  1. Zebra muskuiluaren (Dreissena polymorpha) larba populazioen jarraipena Euskal Au...

Zebra muskuiluaren (Dreissena polymorpha) larba populazioen jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan. 2018ko txostena

Xehetasunak

Txosten honek URAren lana islatzen du Euskal Autonomía Erkidego mailan zebra muskuilu larben jarraipenean.

Bertan laburbiltzen dira proiektu honen barruan Dreissena polymorpha-ren jarraipenerako 2018ko kanpainetan egindako lanak eta horien emaitzak.

2018ko Txosten osoa (PDF, 11 MB, gaztelaniaz)

2018ko Txostenaren laburpena (PDF, 758 KB) 

    Bilatu URAn