Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Gardena

Organigrama

Uraren Euskal Agentzia hainbat egituratan dago antolatuta: gobernua, zuzendaritza, kudeaketa, koordinazioa, partaidetza eta aholkularitza.

Eskema:

 

Administrazio Kontseilua (2007ko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren bidez arautua)

Administrazio Kontseilua agentziaren gobernu organoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak eta lurralde historikoetako foru-aldundienak izango ditu kide, bi aldeek kide kopuru dutela. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina lurralde historiko bakoitzak gutxienez ordezkari bat izango duela bermatu beharko da.

Administrazio Kontseiluak, eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

a) Euskadiko demarkazio hidrografikoko plangintza hidrologikoaren proposamena egitea, baita plangintza horren aldaketena ere.

b) Euskal Autonomia Erkidegoak dituen proposamen edo iradokizunak egitea, legeak Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzeko aurreikusten dituen gaietan.

c) Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, interes orokorreko azpiegiturak zeintzuk izango diren proposatzea Jaurlaritzari, onar ditzan.

d) Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, horniketa-, saneamendu- eta arazketa-zerbitzuen eta ureztatzearen araubide juridikoa Jaurlaritzari proposatzea, onar dezan.

e) Agentziaren aurrekontuaren aurreproiektua onartzea.

f) Eraikuntza-proiektuak behin betiko onartzea, eta agentziak zein zerbitzu eskainiko dituen erabakitzea.

g) Plan orokor, arau subsidiario, plan partzial eta plan bereziei buruzko txostenak egitea, 7. artikuluko k) eta l) idatzi-zatietan ezarritakoarekin bat etorriz.

h) Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak, baita, agentziaren eginkizunen artean agertuarren, agentziako beste inolako organori eman ez zaizkionak ere.

i) Aldian-aldian bere jardueraren berri ematea Erabiltzaileen Batzarrari

Presidentea: Iñaki Arriola López, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua

Kideak:

 

Zuzendaritza Nagusia:

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta 2016ko abenduaren 17tik aurrera. (217/2016 Dekretua, 2016ko abenduaren 16a, ostirala)

Eremuen zuzendaritzak:

Arroen bulegoak

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua (2007ko abenduaren 4ko 222/2007 Dekretuaren bidez arautua)

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua agentziak parte-hartzearen bidez eztabaidarako eta aholku emateko duen organoa da, eta honako ordezkari hauek izango ditu kide: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak, foru-aldundienak, toki-erakundeenak, Estatuarenak, erabiltzaileenak eta natura babesteko elkarteenak. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileen ordezkariak kide guztien herena baino gutxiago ez direla izango bermatu beharko da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluak eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

a) Urarekin zerikusia duten arloetan aholkularitza ematea eta jarduteko proposamenak egitea.

b) Plangintza eta programazio hidrologikoen eta horiek berrikustearen inguruko txostenak egitea, nahitaez.

c) Kontu hidrologikoekin zerikusia duten xedapen orokorren proiektuei buruzko txostenak egitea, nahitaez.

d) Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adierazteko eta babes perimetroak zehazteko espedienteei buruzko txostenak egitea, nahitaez.

e) Agentziaren estatutuek eman diezazkioketen beste eginkizun batzuk.


Partehartzaileak

Presidentea: Iñaki Arriola López, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua

Lehendakariordea: Elena Moreno Zaldibar, Ingurumen sailburuordea

Bigarren lehendakariordea: Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkariak

 • Ingurumen, Lurralde Politika eta etxebizitza Saila: Ignacio Puerta Rueda, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendaria
 • Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturak Saila: Aitor Patxi Oregi Baztarrika Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria
 • Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturak Saila: Ikerne Zuluaga Zamalloa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria
 • Osasun Saila: Ignacio Berrando Zabalegui, Osasuneko sailburuordea
 • Osasun Saila: Miren Dorronsoro Iraeta Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria
 • Segurtasun Saila Rodrigo Gartzia Azurmendi Segurtasuna Koordinatzeko zuzendaria
 • Segurtasun Saila: José Antonio Aranda Eguia, Larrialdietako eta Babes Zibileko zuzendaria

Foru Aldundien ordezkariak

 • Josean Galera Carrillo Arabako Foru Aldundiko ingurumen eta Hirigintza Saileko Foru Diputatua
 • Elena Unzueta Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen saileko foru diputatua
 • José Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua

Enpresarien ordezkariak

 • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko ordezkaria
 • Patxi Sasigain Sáez de Buruaga, Adegiren ordezkaria

Toki-administrazioen ordezkariak, EUDELEK izendatuta:

 • Josu Bergara López, Sestaoko alkatea
 • Mikel Las Heras Martínez de Lapera, Zigoitiako udala
 • María del Carmen Urbieta Gonzalez, Leioako alkatea

Ur hornikuntzaren erabiltzaileen ordezkariak

 • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako Partzuergoaren gerentea
 • Pedro Mª Barreiro Zubiri, Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoaren ordezkaria
 • Angel Llamazares Álvarez, Amvisako gerentea
 • Pedro Peral Álvaro Arabar errioxako partzuergoaren ordezkaria
 • Batxi Aranburu Osorio, Busturialdeako partzuergoaren ordezkaria
 • José Ramón Toña Zugazaga Kantauriko Urkidetzako ordezkaria
 • Jose Angel Ercilla Liceaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
 • Leire Zubitur Canflanca, Txingudiko zerbitzuak

Energia erabiltzaileen ordezkariak

 • José Antonio Villa Ruíz, Iberdrolak izendatua

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

 • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

 • Luis Ganuza, EHNE (UAGA) elkartearen ordezkaria
 • Iñigo Bilbao Rekagorri, ENBAren ordezkaria

Industri erabiltzaileen ordezkariak

 • Pablo García Hernández, UR-WATT-en ordezkaria

Estatuko Administrazioak Uren eta Kostaldeen arloan duen ordezkaria

 • Luis Gil García, Kantauriko Hidrografia Konfederazioaren ordezkaria

Natura babesteko elkarteen ordezkariak

 • Andrés Illana, Ekologistak Martxan elkartearen ordezkaria
 • Garikoitz Plazaola Lecuona, Eguzki elkartearen ordezkaria

Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak

 • Iñaki Antigüedad Auzmendi, Zientzia Fakultateko Geodinamika Saileko Katedraduna
 • Jabier Almadoz Berrondo, Donostiako Eskola Politeknikoaren irakasle titularra

Erabiltzaileen Batzarra (2007ko abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuaren bide arautua)

Erabiltzaileen Batzarra agentziaren parte hartzeko organoa da, eta, Legebiltzarrak hautatutako bi kidez gainera, Euskadiko Administrazio autonomoaren ordezkariak, uraren arloko eskumenak dituzten administrazioenak eta erabiltzaileen elkarteenak izango ditu kide. Osaera erregelamendu bidez zehaztuko da, baina erabiltzaileek kide guztien herena baino txikiagoa izango ez den ordezkari-kopurua izango dutela bermatu beharko da.

Eginkizun eta eskubide hauek izango ditu Erabiltzaileen Batzarrak:

a) Ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailaren bidez, Euskadiko mugape hidrografikoko plangintza hidrologikoa eta plangintza horren aldaketak proposatzea Jaurlaritzari, onartu edo izapideak egin ditzan,dituen eskumenen arabera.

b) Agentziaren jarduera-plana egitea.

c) Gehiegi ustiatutako akuiferoak zein diren adieraztea eta babes-perimetroak zehaztea.

d) Agentziako zuzendaria nor izango den aldez aurretik jakitea.

e) Euskadiko mugape hidrografikoan, erabiltzaileen eta ureztatzaileen elkarteen ordenantza eta estatutuak onartzea.

f) Legeek edo agentziaren estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak aurrera eramatea.

g) Uraren erabileraren tarifen erregelamenduari buruzko txostena egitea; txosten hori loteslea izango da.

h) Agentziako langile-zerrenda onartzea.

i) Zehatzeko ahala erabiltzea arau-hauste oso larrien kasuan

 

Partehartzaileak

Presidentea: Iñaki Arriola López, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua

Lehendakariordea: Elena Moreno Zaldibar, Ingurumen sailburuordea

Eusko Legebiltzarrean ordezkariak

 • Mikel Arruabarrena Azpitarte

Uraren Euskal Agentziaren ordezkaria

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak

 • Osasun Saila: Ignacio Berrando Zabalegi Osasuneko sailburuordea
 • Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturak Saila: Antonio Aíz Salazar, Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea
 • Ogasuna eta Ekonomia Saila: Miren Itziar Agirre Berriotxoa, Ogasuneko sailburuordea
 • Ogasuna eta Ekonomia Saila: Jordi Campás Velasco Ekonomia eta Plangintza zuzendaria

Foru Aldundien ordezkariak

 • Josean Galera Carrillo Arabako Foru Aldundiko ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
 • Elena Unzueta Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen saileko foru diputatua
 • José Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua

Enpresarien ordezkariak

 • Luis Blanco Urgoiti, Cebekeko ordezkaria
 • Jon Bilbao Saralegui Sáez de Buruaga, Confebaskeko ordezkaria

Estatuko administrazioaren ordezkariak

 • Victor Arqued Esquía, Nekazaritza, Elikadura eta ingurumen Ministerioko Plangintza eta Uraren Erabilera Jasangarriaren zuzendariordea

Toki-administrazioaren ordezkariak

 • Mª Carmen Urbieta González, Leioako alkatea

Erabiltzaile ur-hornitzaileen ordezkari gisa

 • Pedro Barreiro Zubiri, Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoko zuzendari kudeatzailea
 • Iñigo Elosegi Vallejo, Gipuzkoako ur Partzuergoko gerentea
 • Angel Llamazares Álvarez, Amvisako gerentea
 • Batxi Aranburu Osorio, Busturialdeako partzuergoaren ordezkaria
 • Iñigo Elosegui Vallejo Consorcio de Aguas de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Ur Patzuergoa
 • Jose Angel Ercilla Liceaga Aguas del Añarbe / Añarbeko Ura
 • Luis Enrique López Sáenz Consorcio de Aguas Rioja Alavesa / Arabako Errioxako Urkidetza
 • José Ramón Toña Zugazaga Consorcio de Aguas Valle de Ayala (Araia) / Kantauriko Urkidetza
 • Leire Zubitur Canflanca Servicios de Txingudi S.A.

Industriako erabiltzaileen ordezkariak

 • Iñaki Ugarte Laguardia, Clusterpapel-eko ordezkaria

Energiako erabiltzaileen ordezkariak

 • Clemente Prieto Hernández, Iberdrolak izendatua

Nekazaritza erabiltzaileen ordezkariak

 • José Luis Ortiz de Elguea EHNEk izendatua

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen ordezkariak

 • Jon Ariño Gallego, Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioaren ordezkariak

Zuzendaritza Batzordea

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta 2016ko abenduaren 17tik aurrera. (217/2016 Dekretua, 2016ko abenduaren 16a, ostirala)

Eremuen zuzendaritzak:

Arroen bulegoak

Gardena

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

 • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
 • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
 • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
 • Uraren administrazio eraginkorra.
 • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana