Joan edukira

Plangintza Hidrologikoa (Uraren Esparru Zuzentaraua)

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Aurrekariak

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

Aurrekariak

Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

Kantauri Ekialdeko 2022-2027 Plan Hidrologikoa

Aurrekariak

Plan Hidrologikoaren Neurrien Programaren eta Planaren Helburuen gauzatze mailaren ebaluazio eta jarraipena

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikorako Lehorteetarako Plana

  • Demarkazioaren Lehorte Plan Berezia

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikorako agiri hau onartu da: alerta eta balizko lehorte egoeratan jokatzeko Plan Berezia (PES) Iparraldeko Mugape Hidrografikorako (Martxoaren 21 ko MAM/698/2007 ordena). Estatuaren eskumenen eremurako prestatutako plan bat bada ere ( erkidego arteko arroetarako, alegia) baditu Barneko Arroetan kokatzen diren hainbat adierazle, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan. 

Plangintza hidrologikoaren Bigarren Zikloan hasi denean, Plan Hidrologikoaren berrikuspenaren harira, Euskal Autonomia Erkidego Barneko Arroetarako Plan Berezia prestatu da, eta, horrekin batera, berrikusi egin dira Plan Bereziak, edo PES delakoak, emandako adierazle eta lehorte atalasak emari ekologiko eta horniketa sistema berrietara egokitzeko. Horrela XII. Eranskina Lehortearen adierazle-sistema eta murrizteko neurrien proposamena (PDF, 6 MB, Gaztelaniaz)  izenburuko agirian adierazle eta neurri berriak dituen sistema proposatu da Euskal Autonomia Erkidegoko Barneko Arroetarako. Horren jarraipena eta analisi kritikoa egingo da PES-aren berrikuspenera begira.

  • Demarkazioaren Lehorte Plan Berezian ezarritako adierazleen jarraipenaren txostenak

Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren berrikuspenean ezartzen diren lehorte adierazle sistema horiek onartu ondoren (2015ko abendua), horien jarraipena egiten hasi ahal izango dugu eta lan horren emaitzen txostenak prestatzen, emari ekologikoen jarraipenaren txostenarekin egiten dugun epe berdinetan.

Bitartean Iparraldeko Mugape Hidrografikorako Alerta eta agiango lehorte egoeratan jokatzeko Plan Bereziaren jarraipen txostena eskuragarri daude esteka honetan http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento/ (leiho berri batean irekitzen da) 

 

 

 

 

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Ur masa bakoitzarentzat ezarritako ingurumen-helburua araudiaren 7. eranskinean aurkitzen dira

Ur masa oso eraldatua bezala izendatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren II Eranskinean aurkitzen dira

Uren egoera onerako helburuetan eman daitezkeen salbuespenak justifikatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren IX. Eranskinean aurkitzen dira

Emari ekologikoak zehazteko erabilitako azterlan eta irizpideak  Memoriaren VI. Eranskinean aurkitzen dira

Ur masa bakoitzarentzat ezarritako Emari Ekologikoen erregimenak araudiaren 8. eranskinean aurkitzen dira

Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

Ur masa bakoitzarentzat ezarritako ingurumen-helburuak Plan Hidrologikoaren Araudiaren 6. eranskinean aurkitzen dira

Ur masa oso eraldatua bezala izendatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren I. Eranskinean aurkitzen dira

Uren egoera onerako helburuetan eman daitezkeen salbuespenak justifikatzeko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren IX. Eranskinean  aurkitzen dira.

Emari ekologikoak zehazteko erabilitako azterlan eta irizpideak Memoriaren V Eranskinean aurkitzen dira

Los regímenes de caudales ecológicos establecidos para cada masa de agua se recogen en el Araudiaren 5. Eranskinean   aurkitzen dira

Baliabideak

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Dauden baliabideak kalkulatzeko hainbat ikerketa egin dira Plan Hidrologikoan agertzen direnak. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke: Ur-baliabideen guztizkoa ebaluatzeko azterlana. 2000

Plan Hidrológico Cantábrico Oriental 2015-2021

Dauden baliabideak kalkulatzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke: EAEko baliabide hidrikoen ebaluazioaren eguneraketa (2014)

Eskariak

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Egungo eta etorkizuneko beharrak aztertzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke EAEko ur-eskariak. 2004 

Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

Egungo eta etorkizuneko beharrak aztertzeko hainbat ikerketa egin dira. Horien artean, honako hau nabarmendu nahiko genuke EAEko ur-eskarien karaterizazioa eta aurreikuspenak etorkizunera begira. 2014 

 

Kostuen Berreskuratzea

Kantauri Ekialdeko 2009-2015 Plan Hidrologikoa

Ikerketak zerbitzuen kostu guztien berreskuratzearen inguruan eta uraren erabilera eraginkorra eta uraren erabilera desberdinen kostuen berreskuraketan duten ekarpen aproposa sustatuko duen prezioen politika inguruan (UEZren 9.1 art.)

Kantauri Ekialdeko 2015-2021 Plan Hidrologikoa

Ikerketak zerbitzuen kostu guztien berreskuratzearen inguruan eta uraren erabilera eraginkorra eta uraren erabilera desberdinen kostuen berreskuraketan duten ekarpen aproposa sustatuko duen prezioen politika inguruan (UEZren 9.1 art.)

Kostuen berreskurapenaren indizea (PDF, 380 KB, gaztelaniaz)

 

Bilatu URAn