Joan edukira

  Jarraipen eta ikuskaritza

  Ikuskaritza eta analisia

  Personal de inspección en su labor diaria
  Personal de laboratorio en su labor diaria

  Uren ikuskapenak aukera ematen du uraren egoera egiaztatzeko, eraginak identifikatzeko, datuak biltzeko, ekintza zuzentzaileak identifikatzeko edo, hala badagokio, ebidentziak biltzeko, besteak beste, arauari lotuta ez dauden jardunbide txarren balizko zehapen-prozesuetarako. Administrazio Hidraulikoaren begiak dira lurraldean, eta solaskide zuzenak herritarrekin egunerokoan.

  Zer egiten du URAk?

  Honela laburbiltzen dira uren ikuskapenaren eskumenak:

  • Emakiden eta baimenen baldintzak betetzen diren ikuskatzea. Isurketa-baimenen kasuan, ikuskapen-lana osatzeko, laginak aztertzen dituen laborategiak parte hartzen du, isuriak kontrolatzeko programetan baimenaren titularrek emandako analisiak erkatzeko, edo ikuskapeneko langileek ustekabeko gertaeretan propio hartutako laginak aztertzen ditu.
  • Baimenik gabe ubideetan eta horien polizia-eremuetan obretan edo jarduketetan, baimendu gabeko ur-aprobetxamenduetan, isurketetan edo ura kutsa dezaketen edo ibilguen ingurunea narriatu dezaketen materialen metaketetan egindako arau-hausteak salatzea.
  • Larrialdi-egoeretan ibilguak zaintzea, hala nola, uraldiak, lehorteak, arrainak hiltzea, etab.
  • Talde teknikoari laguntza ematea espedienteak landa-bisiten bidez izapidetzeko.
  • Ibilguak kontserbatzeko eta mantentzeko programaren esparruan jarduketak behar dituzten ibilguei buruzko informazioa lortzea.
  • Herritarrei informazioa eta aholkularitza ematea, herritarrek gero eta parte-hartze handiagoa baitute lurraldearen kontrolean, salaketen, kontsulten, kexen eta abarren bidez.

  Helburuak

  Uraren Euskal Agentziaren lurralde-eremua osatzen duten ibilguetan, hezeguneetan eta estuarioetan gertatzen denaren kontrol eraginkorra, etengabeko babesa eta zaintza antolatua egiteko lan zehatza artikulatu nahi da.

  Bere landa-lana lurrazaleko eta lurpeko uren erabileren baimenen, emakiden, iraungipenen eta berrikuspenen izapidetzearekin lotutako txostenetan gauzatzen da, Jabari Publiko Hidraulikoko edo Polizia Eremuko obrekin lotutakoetan: teknikariei jarraipena egitea, ikertzea, errekeritzea edo, hala badagokio, zehatzea ahalbidetzen dieten txostenak.

  Horri dagokionez, Uren Ikuskaritzak salaketak egiten ditu, eta larrialdietako hainbat gertakaritan esku hartzen du, hala nola, uraldietan, arrainak hiltzean, SOS Deiak-i gorabeheren berri ematean.

  Nola egiten dut lan URAk

  URAk 29 pertsonako taldea du ikuskapen-arloan, eta eguneko 24 orduko zaintza-zerbitzua du asteko 7 egunetan. Gainera, Lasarten (Gipuzkoa) laborategi bat du, ikuskatzaileek emandako laginak aztertzeko.

  Uren Ikuskaritzaren lana Jabari Publikoaren Kudeaketaren funtsezko zutabea da. Bere funtzioa da:

  1. Uraren Antolaketako gainerako kideei Jabari Publikoak jasaten dituen presioen berri ematea.
  2. Ur-masen gaineko inpaktuak murrizteko neurri egokiak hartzea
  3. Izapidetzen diren baimenetan eta emakidetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea.

  2023an, 8.445 ikuskapen egin dira guztira (bai jabari publiko hidraulikoan, bai SPMTn), eta horietatik 2.894 obrak izapidetzearekin lotutako ikuskapenak izan dira, 1.418 isurketak izapidetzearekin lotutako ikuskapenak, 1.864 laginketa eta aprobetxamenduekin lotutako 1065 ikuskapen. 

  Aldi berean, ikuskapen-zerbitzuak honako hauen berri eman du: obren arloko balizko arau-hausteekin lotutako 384 jarduketa, isurketen arloko balizko arau-hausteekin lotutako 70 jarduketa eta aprobetxamenduen arloko balizko arau-hausteekin lotutako 12 jarduketa. 

  Nabarmentzekoa da, era berean, SOS Deiak erakundearen abisuen arreta-lana, edozein jardueratan baimenik gabe ibilgu publikora egindako ohiz kanpoko isurketei dagokienez. Bulegoko langileek arreta eskaini diete abisu horiei guztiei, gaueko edota eguneko edozein ordutan, lanegun zein jaiegunetan, eskaera guztiei erantzunez. 2023ean horrelako 427 abisuri eman zaie arreta.

  Ikuskaritza arloko gertakari esanguratsuenen txostena 2023 (PDF, 600 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

  Laborategiaren lana kritikoa da uren egoera ezagutzeko, ikerketak egiteko eta ondorengo erabakiak hartzeko.

  Uren kalitateari buruzko Europako zuzentarauetatik eratorritako araudi gero eta zehatzagoak eta zorrotzagoak zehazten ditu laborategiaren helburuak:

  • Preedabilitatea
  • Arrain-bizitzarako gaitasuna
  • Substantzia arriskutsuak
  • Bainu guneak
  • Nitratoak

  Laborategiak uraren laginak jasotzen ditu lurralde osoan zehar banatutako kontrolguneetatik. Horretarako, ikuskapen-taldeak urte osoan zehar laginak hartzen ditu ibaietatik, urtegietatik, hezeguneetatik eta lurpeko ur-masetatik.

  Besteak beste, honako parametro hauek aztertu ditugu: pH, SS, kolorea, eroankortasuna, OEK, solido sedimentagarriak, 05EB, nitrogeno amoniakala, nitritoak, nitratoak, sulfuroak, kloruroak, sulfatoak, metal osorako laginen digestioa, metal astunak, olio eta koipeak, zianuroak, fenolak, detergenteak, fosforoa guztira, fluoruroak, hidrokarburoak, alkalinotasuna, gogortasuna guztira, kaltzio-gogortasuna eta uhertasuna. 

  URAren laborategia Gipuzkoan dago; beraz, laborategirainoko garraioaren iraupena ahalik eta gehien murrizteko eta laginen degradazioa saihesteko, Administrazio Hidraulikoko Erakunde Laguntzaile baten zerbitzuak daude, Saiakuntza Laborategi gisa, Mediterraneoko Arroen Bulegoko langileek hartutako laginen karakterizazio analitikoa egiteko. Erakunde laguntzaile horren ardura da, halaber, URAren laborategian egin ezin diren analisiak egitea.

  URAk Lasarten duen laborategian, 2023. Urtean, 1.013 lagin aztertu dira guztira. Horietatik 533 Ekialdeko Kantauriko Arroetako eremuan eta 480 Mendebaldeko Kantauriar Arroen eremuan.

  URAk kontratatuta duen laborategian, guztira, 1.336 lagin aztertu ziren. 

  Horrela, 2023ean 2.349 lagin aztertu dira guztira, eta horietatik 1.750 programatutako laginketei dagozkie.

  Uren araudian ezarritakoa ez betetzea zehatu egingo da, araudi horretan jabari publiko hidraulikoan, kostaldeetan eta horien eragin-eremuetan xedatutakoaren arabera. Nolanahi ere, zehatzeko ahala erabiltzea ez da berez helburu bat, baizik eta uren arloko araudia ez betetzeko disuasio-neurri gisa balio behar du.

  Zehapen-espediente bat izapidetzen hasten da honako kasu hauetan:

  • Konfederazioko Jabari Publiko Hidraulikoa zaintzeko langileek edo agintaritzako beste agente batzuek salaketak aurkezten dituzte.
  • Jabari Publikoaren Kudeaketak egindako zehapen-proposamenak daudenean.
  • Partikularren idazkiak aurkeztu badira eta horietan ustezko arau-hausteak salatzen badira.

  Más información

  Azken urteko zehapenen datuak eskaintzen dira

  Erkidego barruko arroen zehapenak eta kostaldeak

  Erkidego barruko arroetan eta kostaldean egindako arau-hausteengatiko prozedurak izapidetzeari dagokionez, 2023an 52 zehapen-espediente hasi dira, 19 obra-eremuan, 25 isurketa-eremuan eta 8 aprobetxamenduetan, eta 46 ebazpen eman dira.

  Erkidego arteko arroen zehapenak.

  Erkidegoarteko arroetako arau-hausteengatik izapidetutako prozedurei dagokienez, 2023ean 53 zehapen-espediente ireki dira eremu guztietan: 25 obretan, 27 isurketetan, eta  1 aprobetxamenduetan, eta 60 ebazpen eman dira.

  Hertsatzeko isunak

  2023an hertsatzeko isunaren 1 espediente izapidetu dira.

  2023  (PDF, 130 KB) Jaitsi excel-a (XLS, 39.1 KB) Grafikak Jaitsi grafika Jaitsi grafika

  Ur masen egoera ezagutu eta jarraipena egitea hidrologia plangintzaren eta uraren kudeaketaren ardatz nagusietarikoa da. Haren bitartez erabakitzen da ezarritako neurriak ebaluatu, neurri berriak jarri edo aldatu behar diren, plangintzan bertan ezarritako ingurumen-helburuak betetze aldera.

  Uraren Euskal Agentziak lan horien bitartez lortutako datuak honako hauetan islatzen da:

  • UBEGI ur masen egoeraren gaineko informaziorako sarbide zentralizatua, emaitza analitikoak kontsultatzeko aukera ematen duena, horien artean adierazle fisiko-kimikoak, biologikoak eta hidromorfologikoak bisore geografiko baten bidez eta kontrol guneak bilatzeko eta aukeratzeko tresnen bidez.
  • TXOSTENAK
   • URTEKO TXOSTENAK Ur masen eta babestutako eremuen jarraipen programa desberdinetatik lortutako informazioaren urteroko ebaluaketa, denboran izan duen bilakaera eta erabilitako ebaluaketa sistemak. Bi bloketan aurkezten dira urteko txostenak eta aurreko txostenak azken bost urteko informazioarekin. Halaber egindako jarraipen espezifikoen txostenak ere aurkezten dira, jarraipen programa orokorren osagarriak.
   • LABURPEN TXOSTENAK Urtero egiten diren dibulgaziorako txostenak Uraren Euskal Agentziaren sareetan, oro har, egindako lanak laburbiltzen dutenak.
  • PROTOKOLOAK Uraren Euskal Agentziak egindako protokoloak laginketa, laborategi eta indizeak kalkulatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko azaleko ur masen egoeraren jarraipenean erabiltzeko.

  Uren jarraipenaren inguruko agiriak (leiho berri batean irekitzen da)

  Azken aldaketako data: