Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Isurketak eta ur masen egoera

2009/90/EE Zuzentaraua, Batzordearena, 2009ko uztailaren 31koa, uraren analisi kimikoaren eta egoeraren jarraipenaren zehaztapen teknikoak ezartzen dituena, Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 200/60/EE Zuzentarauak ezarritakoari jarraiki. Testua

2008/105/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, abenduaren 16koa, ur-politiken arloan ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa. Testua

2008/1/EE Zuzentaraua, 2008ko urtarrilaren 15ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa. Testu kontsolidatua

2006/118/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko abenduaren 12koa, lurpeko urak kutsaduratik eta hondamenetik babesteko. Testu kontsolidatua

2006/11/EE Zuzentaraua, Europako parlamentuarena eta kontseiluarena 2006ko otsailaren 15ekoa, Erkidegoaren ingurune urtarrean isuritako substantzia arriskutsu jakin batzuek eragindako kutsadurari buruzkoa Testua

91/271/EEE Zuzentaraua, Kontseiluarena, maiatzaren 21ekoa, hiriko hondakin uren tratamenduari buruzkoa. Testua

2455/2001/CE Erabakia, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2001eko azaroaren 20koa, uren politikaren arloan lehentasuna duten gaien zerrenda onartzen duena eta 2000/60/EB Zuzentaraua aldatzen duena. Testua

1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onartzen duena Testu kontsolidatua

817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, azaleko uren egoerari jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitateko arauak ezartzen dituena.

815/2013 Errege Dekretua, Urriaren 18koa, industriako isurpenen Erregelamendua onartu eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena

1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lurpeko urak kutsaduraren eta narriaduraren aurka babesteko arauak finkatzen dituena.

1620/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, araztutako urak berrerabiltzeko araubide juridikoa ezartzen duena.

508/2007 Errege Dekretua, Apirilaren 20koa, E-PRTR Erregelamenduko eta ingurumen-baimen bateratuetako igorpenei buruz eman beharreko informazioa arautzen duena.

509/1996 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Dekretua garatzekoa.

11/1995 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituena.

258/1989 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, lurretik substantzia arriskutsuak isurtzeko araudi orokorra ezartzen duena.

AAA/2056/2014 Agindua, urriaren 27koa, isurketa-baimenerako eta -adierazpenerako eskabide-eredu ofizialak onartzen dituena.

MMA/985/2006 Agindua, martxoaren 23koa, administrazio hidraulikoaren erakunde laguntzaile direnen araubide juridikoa garatzen duena uraren kontrol eta zaintzan eta jabari publiko hidraulikora doazen isurketen kudeaketan. Hutsen zuzenketa

Agindua, 1993ko uztailaren 13koa, lehorretik itsarorako isuri-bideak proiektatzeko instrukzioa onartzeko dena. Hutsen zuzenketa

459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa. Hutsen zuzenketa

196/1997 Dekretua, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena. Testu kontsolidatua

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

  • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
  • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
  • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
  • Uraren administrazio eraginkorra.
  • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana