Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Babestutako eremuen erregistroa

Europakoa

98/83/EE Zuzentaraua, 1998ko azaroaren 3koa, edateko urari buruzkoa Testu kontsolidatua

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020/2184 (EB) Zuzentaraua (leiho berri batean irekitzen da), 2020ko abenduaren 16koa, giza kontsumorako uren kalitateari buruzkoa.

Estatukoa

140/2003 Errege Dekretua, otsailaren 7koa, edateko uraren kalitatearen irizpide sanitarioak ezartzen dituena.

SSI/304/2013 Agindua, otsailaren 19koa, giza kontsumorako ura produzitzeko uraren tratamendurako substantziei buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegokoa

1988ko ekainaren 28ko Ekainaren Osasun eta Kontsumo Sailburuaren agindua, herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzeari buruzko Martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua garatzekoa.

178/2002 Dekretua, uztailaren 16koa, edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko sistema arautzen duena.

2004ko azaroaren 21eko Ebazpena, Uren zuzendariarena; honen bidez erabakitzen da Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A Hartuneak (Bizkaia) babesteko Gernikako Unitate Hidrogeologikoaren babeseko perimetroa adieraztea.

2006/44/EE Zuzentaraua Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko irailaren 6koa, arrainen bizileku izateko egokiak diren eta babestea edo hobetzea behar duten ur kontinentalen kalitateari buruzkoa. Testu kontsolidatua

2006/113/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Lontseiluarena, 2006ko abenduaren 12koa, moluskuak hazteko urei eskatzen zaien kalitateari buruzkoa. Testu kontsolidatua

Europakoa

2006/7/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko otsailaren 15ekoa,bainatzeko uraren kalitatea kudeatzeari buruzkoa eta 76/160/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena. Testu kontsolidatua

Estatukoa

1341/2007 Errege Dekretuak, urriaren 11koak eta bainurako uren kalitatearen kudeaketari buruzkoa

 

 

Estatukoa

2011ko ekainaren 30eko Ebazpena, Landa eta Uraren Estatu idazkaritzarena, Erkidego arteko arroetan eremu kalteberak izendatzen dituena.

Euskal Autonomia Erkidegokoa

111/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzen dituena. 

Estatukoa

261/1996 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoek eragindako kutsaduratik urak babesteari buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegokoa

112/2011 Dekretua, ekainaren 7koa, zeinen bidez onartzen baita Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea, nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako.

390/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.

ALDAKETAK

  • AGINDUA, 2008ko apirilaren 8koa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuena. Horren bidez, Dulantzi Sektorera handitu da nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen eremua: Vitoria-Gasteizko Unitate hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea.
  • 112/2011 DEKRETUA, ekainaren 7koa, zeinen bidez onartzen baita Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea, nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako.

2014ko urtarrilaren 21eko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, nekazaritzako nitratoek ura kutsatzeko arriskua duten zonetan ingurune kaltebera izendatutakoei eusteko dena.

2018ko ekainaren 28ko agindua, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneen izendapenari eustea onartzen duena.

2018ko urriaren 15eko Agindua, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez arriskuko eremu izendatzen baitira Mirandako lurpeko ur-masa alubialaren iparraldeko eta erdialdeko sektoreak, nitratoek kutsa ditzaketelako.

2009ko azaroaren 18ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, nitratoz kutsatzeko arrisku eremu izendatzen da: Vitoria-Gasteiz unitate hidrogeologikoa, Mendebaldea, Foronda I eta II.

2008ko apirilaren 8ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuena. Horren bidez, Dulantzi Sektorera handitu da nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen eremua: Vitoria-Gasteizko Unitate hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea

2009ko azaroaren 2ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, hain zuzen ere Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuaren este agindu bat aldatzen duena. Agindu horren bidez, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden eremuetarako jarduera plana onartu zen. Hutsen zuzenketa

2008ko urriaren 15eko agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuarena eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneak izendatzeko arauak finkatzen dituena

ALDAKETAK

 • AGINDUA, 2009ko azaroaren 2koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, hain zuzen ere Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuaren beste agindu bat aldatzen duena. Agindu horren bidez, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden eremuetarako jarduera-plana onartu zen.

Estatukoa

435/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, Estatuko hezeguneen inbentarioa arautzen duena

1982ko martxoaren 18ko tresna Espainia Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei (bereziki Uretako Hegaztien Habitat Gisa) Buruzko Hitzarmenaren kide egiteko, Ramsarren egina 1971ko otsailaren 2an

Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei Buruzko Hitzarmena, bereziki Uretako Hegaztien Habitat Gisa (1971/02/02) (Ramsar hitzarmena)

Euskal Autonomia Erkidegokoa

231/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

160/2004 Dekretua, 2004ko uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana Behin Betiko onartzen duena.

ALDAKETAK

  • EDIKTUA, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salarena, uztailaren 27ko 160/2004 Dekretua zati batean ezeztatzen duena; dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartu zen.
  • AGINDUA, 2011ko maiatzaren 3koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatzen baita
  • 231/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

2011ko maiatzaren 3ko agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatzen baita.

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

 • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
 • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
 • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
 • Uraren administrazio eraginkorra.
 • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana