Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Tramiteak eta eskabideak

 Orrialde honetan URAn egin daitezkeen tramiteen inguruko informazioa eta beharrezkoak diren inprimakiak aurkituko dituzu. Ezer baino lehen kontuan izan hurrengo hauek

 1. Aurrez aurre artatua izateko, mesedez, eskatu aldez aurretik hitzordua telefono honetan: 945011700
 2. Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.
 3. Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

URAk hainbat izapidetze orokor ditu, arazo zehatz bati bakarri eragiten ez diotenak.  

Prozedura

   Aurrez aurreko tramitazioa  

Tramitazio elektronikoa

Ur-arloko kontsulta eta txosten orokorrak

Interesduntzat hartzeko eskaera

Jakinarazpen eta komunikaziorako
datuak aldatzea

Zehapenak

 Jabari publiko hidraulikoan

Prozedura

 Informazio orria

   Aurrez aurreko tramitazioa   

Tramitazio elektronikoa

Jabari publikoan ekintzak burutzeko kontsultak eta txostenak

Itsas-lehorreko jabari publikoko babes-zorpeko eremuan obra edo ekintzei buruzko salaketa

Jabari publiko hidraulikoan edo zaintza eremuan obrak egiteko baimen-eskaera 

 

Jabari publiko hidraulikoan edo zortasun eremuan zuhaitzak landatu edo mozteko baimen-eskaera

Titulartasunaren aldatzea

Lan baimenen jarraipena

Euskal Autonomia Erkidegoko mediterraneoko arroen jabari publiko hidraulikoan eta bertako zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteko erantzukizunpeko adierazpena

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

Itsas lehorreko zortasun eremua 

Prozedura

Informazio orria

   Aurrez aurreko tramitazioa   

Tramitazio elektronikoa

Itsas-lehorreko jabari publikoko babes-zorpeko eremuan obrak burutzeko kontsulta eta txostenak

Itsas-lehorreko jabari publikoko babes-zorpeko eremuan obra edo ekintzei buruzko salaketa

Itsas-lehorreko jabari publikoko babes-zorpeko eremuan obrak egiteko baimen eskaeraTitulartasunaren aldatzea

Lan baimenen jarraipena

Erantzukizunpeko aitorpena, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa babesteko zortasun eremuan dauden eraikinetan edo instalazioetan konpondu, hobetu, finkatu eta berritzeko obrak egiteko

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea. 

Jabari publiko hidraulikorako isurketak

Prozedura

Informazio orria

Aurrez aurreko tramitazioa 

Tramitazio Elektronikoa

Isurketa baimenei buruzko kontsulta eta txostenak

Isurketen inguruko salaketak

Isurien aitorpen erraztua

Isurtze-baimena lortzeko baimena

 Eskabide

 1.1 Hiri isurketa

 1.2 Hirikoak ez diren isurketak

 2.Isurketa-puntua

 3.1. Hartutako urak

 3.2. Hondakin-ur gordinak

 3.3 Hozte-sistemetako urak

 3.4 Karakterizazio Orokorra 

 3.5 Karakterizazio Berezia

 4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua

 5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak

 5'.2. Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak

7.1 inprimakia Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,Eta murrizketa programak /

 8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea

Isurtze-baimena lortzeko berrikusteko baimena

 

Eskabide

1.1 Hiri isurketa

1.2 Hirikoak ez diren isurketak

2.Isurketa-puntua

3.1. Hartutako urak

3.2. Hondakin-ur gordinak

3.3 Hozte-sistemetako urak

3.4 Karakterizazio Orokorra

3.5 Karakterizazio Berezia

4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua

5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak

5'.2. Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak

7.1 inprimakia Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,Eta murrizketa programak /

8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea

Jabari publikora isurtze-baimenaren titulartasuna aldaketa

 

Jabari publikora isurtze-baimenaren iraungitzea

 

 Isurketa baimenaren jarraipena JPH

 

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

Lehorretik itsasorako isurketak 

Prozedura

Informazio orria

Aurrez aurreko tramitazioa 

Tramitazio Elektronikoa

Lehorretik itsasorako isurketen inguruko kontsultak eta txostenak

Isurketen inguruko salaketak

Isurien aitorpen erraztua

Lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimena

 

 Eskabidea

 1.1 Hiri isurketa

 1.2 Hirikoak ez diren isurketak

 2.Isurketa-puntua

 3.1. Hartutako urak

 3.2. Hondakin-ur gordinak

 3.3 Hozte-sistemetako urak

 3.4 Karakterizazio Orokorra

 3.5 Karakterizazio Berezia

 4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua

 5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak

 5'.2. Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak

7.1 inprimakia Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,Eta murrizketa programak

 8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea

Lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenaren berrikusketa

 

 

 Eskabidea

 1.1 Hiri isurketa

 1.2 Hirikoak ez diren isurketak

 2.Isurketa-puntua

 3.1. Hartutako urak

 3.2. Hondakin-ur gordinak

 3.3 Hozte-sistemetako urak

 3.4 Karakterizazio Orokorra

 3.5 Karakterizazio Berezia

 4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua

 5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak

 5'.2. Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak

7.1 inprimakia Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,Eta murrizketa programak

 8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea

 

Lehorretik itsasorako isurtze-baimenaren titulartasuna aldaketa

 

 

Lehorretik itsasorako isurtze-baimenaren iraungitzea

 

 

Isurketa baimenaren jarraipena. Lehorretik itsasora  

 

 

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

Beste batzuk

Prozedura

Tramitazio Elektronikoa

Hondakin-urak berrerabiltzea (leiho berri batean irekitzen da)

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea. 

Prozedura

 Informazio orria

   Aurrez aurreko tramitazioa   

Tramitazio elektronikoa 

Aprobetxamenduei buruzko kontsultak eta txostenak

Aprobetxamenduei buruzko salaketak

Aprobetxamendu pribatiboa

Aldi batean azaleko-ura hartzeko baimena

Emakida-eskaera 
Emakida-ezaugarrien aldatze-eskaera

Titulartasuna aldatzeko eskaera
 

 
Lurpeko uren ikerketa

Aprobetxamenduen jarraipena

 

Egiturazko antolamenduari buruzko txosten urbanistikoak:

Uraren Euskal Agentziak honako nahitaezko txosten zein txosten lotesle hauek egin behar ditu egiturazko hirigintza-antolamenduari dagokionez: 

 1. Egiturazko hirigintza-antolamenduko tresnei dagokienez loteslea den txostena egin (LPP, LPS, HAPO, Arau Subsidiarioak eta dagozkien aldaketak), hasierako onarpena baino lehen, Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren I letrari jarraiki. 
 2. Hirigintza-antolamenduko tresnei dagokienez loteslea den txostena egin (LPP, LPS, HAPO, Arau Subsidiarioak eta dagozkien aldaketak), hasierako onarpenaren ondoren, Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren k letrari jarraiki. 
 3. Horrekin batera, EAEko lurraldeko erkidego arteko arroetan, Uraren Euskal Agentziak egiturazko hirigintza-antolamenduko tresnei txostenaren proposamena egiten die, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoekin sinatutako hitzarmena betez.

Prozedura

Tramitazio elektronikoa 

Egiturazko antolamenduari buruzko txosten urbanistikoak

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea

Planifikazio-xehatuari txosten urbanistikoak

Uraren Euskal Agentziak honako nahitaezko txosten zein txosten lotesle hauek egin behar ditu planifikazio xehatuari dagokionez

 • Erkidego osoan planifikazio xehatuari buruzko txostena egin (Plan berezia, Plan partziala, xehetasun azterketa), hasierako onarpena baino lehen eta ondoren, ekainaren 23ko 1/2006 Uren Legearen 7.l eta 7.k artikuluek ezarritakoari jarraiki.
 • Horrekin batera, Euskadiko erkidegoarteko arroetan, eta Kantauriko eta Ebroko Konfederazioekin sinatutako hitzarmenaren harira, Uraren Euskal Agentziak planifikazio xehatuaren txosten proposamena egiten du Uren Legeari buruzko testu bategina onartzen duen 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 25.4 artikuluak ezarritakoari jarraiki.

Prozedura

Tramitazio elektronikoa 

Planifikazio-xehatuari txosten urbanistikoak

Lurzoru urbanizaezineko plan berezien txosten urbanistikoak

Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea

Uraren Euskal Agentziak hurrengo txosten motak egiten ditu:

 1. Nahitaezko txostenak ingurumen-organoari edo organo substantiboei ematea, planak eta programena zein proiektuena, ingurumen-ebaluazioa izapidetzeko esparruan.
 2. Abeltzaintza-ustiategien arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen irailaren 22ko 515/2009 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriari buruzko txostena egitea. 
 3. Administrazioek, aholkularitzek eta partikularrek egindako informazio-eskaerei erantzuteko txostenak egitea, batez ere ingurumenarekin, ingurune hidrikoarekin, Hidrologia-plangintzako babesguneekin eta abarrekin zerikusia dutenak.

Prozedura

Tramitazio elektronikoa 

Ebaluazio arloko beste txosten batzuk

Prozedura

 Informazio orria

Aurrez aurreko tramitazioa 

  Tramitazio elektronikoa 

EAEko jabari publiko hidraulikoan nabigazioa eta flotazioa egikaritzeko erantzukizunpeko adierazpena

 1. Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.
 2. Oharra: Ebazpena, 2021eko urtarrilaren 28koa, Ebroko Konfederazio Hidrografikoarena, nabigazio-araudia aldatzen duena. (abre en nueva ventana)

Nabarmendu beharreko puntuak (EAEko Ebroko arroan kokatuta dauden urtegi nabigarriak A motako sailkapena dutela jakinda)

 • Ebroko arroko urtegi nabigagarriak honela sailkatzen dira::
  • A motako urtegiak edo kaltetuak: zebra-muskuiluaren edo sailkapen hori eskatzen duen beste espezie exotiko inbaditzaile baten presentzia egiaztatua duten urtegiak (adibidez, sagar barraskiloa)
  • R motako urtegiak edo arriskuan daudenak: zebra-muskuilua egoteko arriskuan dauden urtegiak
  • L motako urtegiak edo urtegi libreak: zebra-muskuilurik gabeko urtegiak.
 • Nabigazioko erantzukizunpeko adierazpenetarako gutxieneko epea, lehiaketa jakinetan izan ezik, urtebetekoa izango da.
 • Ontziak eta ekipoak garbitzeko neurriak kaltetutako urtegietan (A motakoa) edo arriskuan dauden urtegietan (R motakoa) eta Ebro ibaiaren beheko zatian
  • Dagokion ur-masaren inguruan dagoen garbiketa-estaziotik igarotzea eskatuko da, eta, beraz, dagokion garbiketa-tiketa, lau kasu horietan.
  • Adierazitako ur-masan lehen aldiz sartzean
  • Adierazitako ur-masatik irtetean, eskatutako gutxieneko nabigazio-epea igaro ondoren (urtebete) Ebro ibaiaren arroko beste edozein ur-masatan nabigatzea erabaki eta aitortzen denean. Garbiketa-txartel hori nabigazioaren erantzukizunpeko adierazpen berriarekin batera erantsi beharko da.
  • Nabigatu behar den ur-masatik irtetean, Ebroko arroa ez den beste arro hidrografiko batean nabigatzeko, eta adierazitako ur-masan berriro sartzean, beste arro hidrografikotik nabigatzetik itzultzen denean.
  • En el caso de eventos y competiciones deportivas puntuales relacionados con la navegación, se exigirá a todos los participantes la limpieza de sus embarcaciones y equipo, tanto al entrar como al salir de la masa de agua en cuestión.
  • Nabigazioarekin lotutako unean uneko kirol-ekitaldi eta -lehiaketen kasuan, parte-hartzaile guztiei eskatuko zaie beren ontzi eta ekipoak garbitzeko, bai ur-masa horretan sartzean, bai handik irtetean.

Nabigazioari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera, garbiketa-tiket bat aurkeztea eskatuko da. Tiket hori garbiketa-estazio ofizialetan emango da, eta aurrez nabigatzen zen ur-masatik azken aldiz irtetean ontzia garbitu dela egiaztatzeko balioko du.

 • Ullibarri eta Urrunaga urtegiak ur masa bakartzat hartzen dira nabigaziorako.

Azken aldaketako data:

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

 • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
 • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
 • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
 • Uraren administrazio eraginkorra.
 • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana