Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Arriskugarritasun- eta Arriskuaren Mapak

Arrisku eta arriskugarritasun mapek uholde arriskuen arazoa zehazten laguntzen dute hainbat parametroren irudikapen grafikoaren bitartez. Arriskugarritasun-mapek uholde arrisku maila zehazten dute hainbat irizpide kontuan hartuz: errepikatze denbora ezberdinetako balizko uholde arriskua, izandako ur sakonera maximoa eta beste elementu batzuk. Beste alde batetik, Arrisku-mapek uholdeek sor ditzaketen kalteen estimazioa egiten dute, uholde arriskua duten eremuen kalteberatasuna eta barne hartzen duten populazioa aintzat hartuta.

Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak prestatzea 2007/60/EE Zuzentaraua ezartzeko bigarren fasea da; eta aurreko fasean, Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioan (UAAE),  zehaztutako Uholde arrisku Handiko Eremuak dira bere lan eremua. Uraren Euskal Agentziaren Bisore kartografikoan EAEko UHAE guztien arriskugarritasun eta arrisku kartografia kontsultatu daiteke.

Ondoren Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak abian jartzeko informazioa ezagutzera ematen da, Kantauri Ekialdeko Demarkazio hidrografiko osoan. Lehenengo ziklokokoak 2013ko abenduan sartu ziren indarrean; orain 2007/60/EE Zuzentarauaren bigarren zikloaren Arriskugarritasun eta Arrisku Mapen berrikuspen eta eguneratzeko kontsulta publikoa garatzen ari gara.

 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (Estatuko Administrazio Orokorra) eta Uraren Euskal Agentziak, Kantauri Ekialdeko Demarkazioko administrazio hidraulikoak diren heinean, kontsulta publikoa zabaldu behar dute, bakoitza bere eskumenen esparruan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren arriskugarritasun eta arrisku kartografiaren berrikuspen eta eguneratzea era bateratuan prestatzeko, honako araudia jarraituz: 903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, uholde arriskuak ebaluatu eta kudeatzeko dena.

Uraren Euskal Agentziak, zuzendari nagusiaren uztailaren 18ko Ebazpenaren bitartez, Arriskugarritasun eta Arrisku mapak berrikusi eta eguneratzeko kontsulta publikoa zabaltzen du Euskadi Barneko Arroei dagokienez. Hala ere, informazioa ahalik eta osatuen emateko asmoz, Estatuaren eskumena diren EAEko eremuen mapak ere eskaintzen dira.

Kontsulta publikoaren 1. Fasea (2019ko abuztua). Alegazio epea 2019/08/02 - 2019/11/02  

Kontsulta publikoaren lehenengo fasean sartzen da arrikugarritasun eta arrisku mapen eguneratzea, uholdegarritasunean aldaketa nabarmenak izan dituzten uholde arrisku handiko eremuetan (UHAE)

Kontsulta publikoaren 2 . Fasea (2019ko urria). Alegazio epea 2019/10/18 - 2020/01/18

Kontsulta publikoaren 2. fasean sartzen da bestelako Uholde Arrisku Handiko Eremuen eguneratzea, non, lehenengo zikloarekin alderatuz, ez den aldaketa nabarmenik eman arriskugarritasun mapei dagokienez 

Edozein ekintza edo ekarpen aurkezteko bi helbide hauetan egin ahal izango da

mapri@chcantabrico.es

mapri@uragentzia.eus

Epe hau amaitzean jasotako alegazioak aztertu egingo dira behin betiko agirietan dagokien moduan txertatuak izan daitezen.

  Zuzentarauak ezarritakoa jarraituz, Uraren Euska Agentziak Kontsulta publikora zabaldu zuen aukeratutako UAHE-en Arriskugarritasun eta Arrisku Mapei zegokien dokumentazioa. Jasotako Alegazioak aztertu ondoren, behin betiko agiriak URAko kide anitzeko organoetara aukeztu zen.

  Alegazio txostena (PDF, 2 MB)

  2013ko abenduaren 19an Erabiltzaileen Bileraren oniritzia jaso ondoren bigarren faso honi bukaera ematen zaio eta Nekazaritza Elikadura eta Ingurumen Ministeriora bidaltzen dira. Honako hauek dira:

  1. Arriskuaren mapak: uholde laminak adierazten dituzte hurrengo aukerak kontuan hartuta:

  a. 10 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora

  b. 100 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora

  c. 500 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora

  Horrekin batera, arrisku mapetan ibilgu publikoen mugak zehazten dira, eta, era berean , bere zortasun- eta polizia-eremuak eta lehentasunezko fluxu-guneak eta sakontasun mapak.

  2. Arriskugarritasunaren mapak: bertan honako hauek aztertu dira:

  a. Eraginak pairatu ditzaketen biztanleen kopurua

  b. Eraginda izan daitekeen jarduera ekonomiko motak

  c. Eraginda izan daitezkeen ingurunearekiko zaurgarriak diren eremuak

  3. U.A.H.E. bakoitzeko informazio nabarmenena laburtzen duen fitxa, bertan aurkitu ahal izango da uholdeen kalteraginen balioespena €/urtean adierazita

  4. Arriskugarritasun- eta Arriskuaren-mapak egiteko prozesuaren memoria metodologikoa

  AGIRIAK

  Uholde-Kalteragin Potentzial Esanguratsuko Guneen (U.K.P.E.G.) uholde-arriskuaren eta -kalteraginen mapak?

                                      Jaitsi gida planoa (JPG, 641 KB)

  Memoria (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

  Fitxak (RAR, 11 MB)

  Planoak

  0. Plano zuzendariak (RAR, 27 MB)

  1. Uholde arrisku-guneak(RAR, 72 MB)

  2. Lehentasunezko fluxu-guneak ((RAR, 74 MB)

  3. Jabari Publiko hidraulikoa (RAR, 82 MB)

  4. Eragina biztanleengan (RAR, 73 MB)

  5. Eragina jarduera ekonomikoetan

  5.1 10 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora (RAR, 77 MB)

  5.2 100 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora (RAR, 79 MB)

  5.3 500 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora (Zip 79,3 Mb) (RAR, 79 MB)

  6. Ingurunearekiko gune zaurgarriak (RAR, 76 MB)

  7. Kalatuaren mapak

  7.1 Kalatua 10 urteko errepikatze-denborarako (RAR, 75 MB)

  7.2 Kalatua 100 urteko errepikatze-denborarako (RAR, 74 MB)

  7.3 Kalatua 500 urteko errepikatze-deborarako (RAR, 73 MB)

  boton_subir

  Igo

  Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

  Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

  Izena eman URAren buletina jasotzeko.

  Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

  DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

  Tratamendu-jarduera

  NEWSLETTER

  Arduraduna

  Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

  Helburuak

  Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

  Legitimazioa

  Interesdunaren adostasuna.

  Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

  Hartzaileak

  Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

  Eskubideak

  Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

  Informazio gehigarria

  Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

  Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

  • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
  • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
  • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
  • Uraren administrazio eraginkorra.
  • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

  Premiazko kontaktua

  Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
  SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

  Ura. Egoitza Nagusia

  Orio Kalea, 1-3
  01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

  Mediterraneoko Arroen Bulegoa

  Forondako Atearen kalea, 9
  01010 Vitoria-Gasteiz

  Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

  Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
  48011 – Bilbao

  Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

  Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
  20015 Donostia/San Sebastián

  Laborategia

  Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
  20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

  Euskadi, auzolana