Euskadi.eus
  1. Obrak

Obrak

Lan-baimenen helburu nagusia zera da: jabari publikoan edo horren ingurunean (zaintza- eta zortasun-eremuak) lanak eta jardunak egikaritzeko baldintzak ezartzea, ur-masak honda daitezen saihestuz eta hobe daitezen ahaleginduz, betiere uholde-arriskugarritasunarekin uztartuz

Halaber, arroen bulegoetako arduradunek baimenak izapidetzen dituzte, eta kontrola eta jarraipena egiten dute administrazio eta partikularrek jabari publiko hidraulikoan eta ibilgu-zaintzako eta zortasuneko eremuetan egindako jardun eta obrei dagokienez.

    Bilatu URAn