Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Jabari publikoa erabiltzeagatiko kanona

Jabari publikoa erabiltzeagatiko kanona jabari publiko hidraulikoaren ondasunen erabilera, okupazioa edo ustiaketa zergapetzen du.

Kanona Uren Legearen testu bategina onartzen duen 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 112. artikuluan arautzen da.

Bertan xedatzen denaren arabera zerga-oinarria zehazteko honako egoerak hartuko dira kontuan:

a) Jabari publikoko lurrak okupatzen direnean, lurraren balioa hartuko da kontuan, ondoko lur-eremuak merkatuan duten balioan oinarrituz. Uraren Euskal Agentziak 2015eko abenduaren 17koa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bitartez, lurren balioespenak onartzeari buruzkoa, jabari publiko hidraulikoko ondasunen erabilera-kanona kalkulatzeko xedez. Jabari publikoaren okupazio kanonaren zerga-oinarriaren xedea osatzen duten lurren balioespen hauek onartu ditu:

  • I. mota. Hiri-lurzorua. Balioa: 238,85 euro/m
  • II. mota. Landa-lurzorua: Balioa: 9,59 euro/m

Balioespen horiek urtero eguneratuko dira, kontsumoko prezioen indizearen edo hura ordezten duen indizearen arabera.

b) Jabari publikoa erabiltzen denean, erabileraren balioa edo erabilera horretatik ateratako etekina hartuko da kontuan.

c) Jabari publikoaren aprobetxamenduen kasuan, kontsumitutako materialeen balioa edo aprobetxamendu horrek dakarren onura hartuko da kontuan.

Urteko karga-tasa %5 izango da aurreko ataleko a) eta b) kasuentzako eta 100% c) kasuarentzat zerga-oinarriaren balioa aintzat hartua. Erkidego arteko arroen kasuan kanon hori arroko erakundeak edo Estatuko Zerga Administrazioak bilduko du. Bigarren kasu horretan, Estatuko Zerga-Administraziorako Agentziak Arr Erakundearen bitartez jasoko ditu kudeaketarako beharrezko dituen datu eta erroldak. erregelamendu baten bitartez zehaztuko da informazio hori emateko epe eta moduak. Biltzen dena dagokion Arro-Erakundearen eskuetan jarriko da

Uraren Euskal Agentziaren kasuan hona hemen okupazio kanonaren bilakaera 

Bildutako dirua jabari publikoaren babesera bideratzen da eta ibilguen mantentze zerbitzuak kudeatzen du, ezagutu zerbitzua eta hark aurrera eramandako ekintzak  

Ibilgu-mantentze Zerbitzua

 

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

  • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
  • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
  • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
  • Uraren administrazio eraginkorra.
  • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana