Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eus

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2015-2021 Uholde Arriskuaren Kudeatzeko Planaren izapidetzea

Lehenengo bi faseak onartu ondoren Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa eta Uholde Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak, Administrazio hidraulikoek, Uraren Euskal Agentzia Euskal Autonomia Erkidego barneko arroetan eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa erkidego arteko arroetan, prestatu egin dute Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (2015-2021) Uholdeen Zuzentaraua ezartzeko hirugarren eta azken fasea da.

2015-2021 Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren bitartez honako hau lortu nahi da, administrazio publiko eta gizartearen jarduera koordinatu batekin; alde batetik gaur egun dagoen uholde arriskua ez handitzea, arazoa hobeto ezagutuz eta lurraren erabileraren inguruko politiketan uholde arriskua kontuan izanez; eta, beste alde batetik arrisku hori murriztea eskumenak dituzten hainbat administrazioen ekintza programen bitartez eta uholde arriskuaren kudeaketarako honako oinarrizko irizpideak kontuan izanda: elkartasuna, koordinazio eta administrazio arteko lankidetza eta ingurumenarekiko errespetua.

2015-2021 Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana gauzatzeko eta onartzeko faseak

Ondoren Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2015-2021 Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana gauzatzeko jarraitu diren faseak deskribatzen dira:

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barneko Arroen Eremua

EAEko eskumen-esparrua kontuan izanda Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren izapidetzeak barneko arroetan honako mugarri hauek bete ditu: 

2014/12/30

2014ko abenduaren 18ko zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bitartez abian jarri zireen aipatutako Kudeaketa Planaren informazio publikorako epea, 3 hilabetez, eta Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena, 6 hilabetez.

2015/07/21

Uraren Euskal Agentziako Administrazio kontseiluak onespena eman zien Uholde Arriskua Kudeatzeko Planari eta bere Ingurumen Iraunkortasun Txostenari, zegozkion ekarpen eta iradokizunak txertatu ondoren

2015/09/10

Ingurumen Administrazioko zuzendariaren ebazpena Planaren eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren ingurumen-txostena zehazteko.

2015/09/15

Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordearen aldeko txostena.

2015/09/16

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen aldeko txostena.

2015/09/23

Uraren Euskal Agentziaren Uraren Kontseiluaren aldeko txostena.

2015/09/23

Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarraren onespena

2015/10/06

Eusko Jaurlaritza onartu egiten du Plan Proposamena, eta izapidetzearekin jarraitzea akordatzen da.

 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa 

Bi eskumen esparruetako uholde arriskuaren planak burutu ondoren, eta Kide anitzeko Koordinazio-Organoak Uholde Arriskua Kudeatzeko Plan bateratua egin ondoren, honako hauek izan dira ondoren bere bere izapidetzean eman diren mugarri nagusiak :

2015/10/28

Uraren Kontseilu Nazionalaren aldeko txostena.

2016/01/15

Ministro Kontseiluaren onespena

2016/01/22

Argitaratzen da Urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretua, Kantauri Mendebaldeko Demarkazio Hidrografikoaren eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak onartzen dituena.

Azken aldaketako data:  2016/01/22

boton_subir

Home - URA - Agencia Vasca del Agua

Síguenos en las Redes Sociales

Inscríbete en el boletín de URA.

Recibe todas las novedades de URA en tu email.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Actividad de tratamiento

NEWSLETTER

Responsable

Agencia Vasca del Agua.   Dirección de Administración y Servicios

Finalidades

Envío de publicaciones de temática ambiental

Base jurídica - Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y a la limitación u oposición a su tratamiento.

Información adicional

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.uragentzia.euskadi.eus 

La Agencia Vasca del Agua tiene como objeto llevar a cabo la política de agua en Euskadi.

  • Mejora el estado ecológico de las masas de agua de la C.A.P.V
  • Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.
  • Culminación de los Planes de saneamiento de la C.A.P.V.
  • Administración eficaz del agua.
  • Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso del agua.

Contacto urgente

En caso de episodios urgentes (avenidas, vertidos ...) contactar con SOS Deiak en el 112.
Desde SOS Deiak se activará el protocolo de actuación

Ura. Sede Central

C/ Orio, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Cuencas Mediterráneas

C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Cuencas Cantábricas Occidentales

Alameda Urquijo 36-7ª Planta
48011 Bilbao

Cuencas Cantábricas Orientales

C/ Intxaurrondo, 70. 1.piso 
20015 Donostia/San Sebastián

Laboratorio

Polígono Industrial Errekalde. Edificio Irubide, Local nº 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, bien común